สรุปสาระสำคัญจากงาน "Future Forum Green Hydrogen: Geopolitics of Decarbonization and Net-Zero Economies"