การรวบรวมงบประมาณจากการส่งออก-นําเข้าเพิ่มขึ้น 8.4% ใน H1