ธุรกิจไทยสู้กลับ รับมือโลกเสี่ยง มั่นใจฟื้น "ยั่งยืน"